Μ
Ι
Χ
Α
Η
Λ
Γ
Α
Β
Ρ
Ι
Η
Λ
Ο Ναός των Ταξιαρχών του Καγιάνι στην Μυτιλήνη ( Λέσβο) στόν 20 αιώνα

Ο ναός του Ταξιάρχου στο Καγιάνι της Μυτιλήνης στην Λέσβο, εξωτερικά και εσωτερικά είναι ένα κόσμημα. Ο τρούλος του σαν διαμαντόπετρα δεμένη πάνω σε δαχτυλίδι. Γύρω του έχει άλλα διαμαντάκια και στις πλευρές του ο ναός κοσμήματα, τα πολύφωτα παράθυρά του, εσοχές και εξοχές και την στέγη του με πολλές και αλλεπάλληλες πτυχές. Αλλο ένα κόσμημα δίπλα του στέκει το κωδωνοστάσιο. Και αυτά όλα μέσα στο καταπράσινο φόντο της περιοχής.
Ο τρούλλος είναι μάλλον γοτθικού ρυθμού. Μοιάζει με τον τρούλλο του Αγίου Θεράποντος, τον τρούλλο της Παναγίας στην Κοινότητα της Παναγιούδας και που θυμίζουν τον τρούλλο του Ναού του Αγίου Πέτρου της Ρώμης.

Στον τρούλλο υπάρχει η επιγραφή Έργον Π. Πολυχρόνη 1923 τη ευσεβή δαπάνη Κ. Μανωλακέλλη. Όπωσδήποτε με την λέξη έργον εννοείται η ζωγραφική διακόσμηση του τρούλλου και όχι η αρχιτεκτονική, αφού γνωρίζομε, όπως είδαμε παραπάνω, ποιος ήταν ο αρχιτέκτων του Ναού.

Είναι αλήθεια, πως τόσον ο αρχιτέκτων όσο και ο καλλιτέχνης ζωγράφος έκαμαν έργο λαμπρό-αξιοθαύμαστο.

Η στέγη στηρίζεται σε 14 κτιστούς πεσσούς ( τετράγωνες χτιστές κολώνες ) που έχουν γύψινες διακοσμήσεις. Όλη η στέγη του Ναού, τόσον η κεντρική, όσο και στα πλάγια, στα κλίτη, έχουν θαυμάσια σταυροθόλια, στολισμένα με γύψινες ωραιότατες διακοσμήσεις.

Ο νάρθηκας του Ναού έχει μήκος 6,2 μ. και πλάτος 3,4 μ. με τρείς εισόδους και πάνω στον νάρθηκα είναι ο γυκαικωνίτης, που εσωτερικά προχωρεί στα πλαγινά κλίτη του Ναού σχηματίζοντας τρία τόξα.

Το όλο κτίριο φωτίζεται συνολικά με 23 παράθυρα που έχουν 118 φωταγωγούς ( κυκλικά τζάμια χρωματιστά ) και από άλλα έξι κανονικά παράθυρα. Σ΄ αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα 13 παράθυρα του γυναικωνίτου. Τα περισσότερα από αυτά με στρογγυλούς φωταγωγούς.

Το εξωτερικό επίχρισμα του Ναού ξαναέγινε το 1956-57 τύπου αρτιφισιέλ από τον ειδικό ναοτεχνίτη Χαρ. Πρεβεδώρο.

Το δάπεδο του Ναού καλύπτεται με πλάκες από άσπρο μάρμαρο τετράγωνες και στο μέσον του Ναού υπάρχει λαξευμένος αετός δικέφαλος.

Το τέμπλον και ο δεσποτικός θρόνος του Ναού είναι ξυλόγλυπτα έργα αγνώστου αλλά καλού τεχνίτου, όπως και ο άμβωνας του Ναού. Όλα αυτά είναι του παλαιού Ναού και προσαρμόσθηκαν στον νέον. Όλα τα ξυλόγλυπτα είναι των αρχών του 18ου αιώνος.
ΤΑΧΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΕΣΒΟΣ
ΕΝΑΣ ΙΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Προσευχή για τους Αγγέλους
ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΟ ΚΑΓΙΑΝΙ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ,ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟ,ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΓΙΑΝΙ
Απο το βιβλίο του Γ.Π ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Θεολόγου Τ. Διευθυντού Παιδαγωγικής Ακαδημίας - Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΓΙΑΝΙΟΥ