Μ
Ι
Χ
Α
Η
Λ
Γ
Α
Β
Ρ
Ι
Η
Λ
ΤΑΧΙΑΡΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΕΣΒΟΣ
ΕΝΑΣ ΙΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Προσευχή για τους Αγγέλους
Η σελίδα αυτή αποτελεί προσωπική εργασία και καμμία σχέση δεν έχει με οιονδήποτε. Προέκυψε μετά απο επίσκεψη και μετά απο τεράστια έκπληξη για το γεγονός ότι ο κόσμος αγνοεί το μέρος αυτό.